For an Empowered and
Independent Association of
Ethiopian Legal Professionals

የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያዎች ማኅበር በአራት የክልል ከተሞች ለማኅበራዊ ፍ/ቤት ዳኞች ሥልጠና ሰጠ

የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያዎች ማኅበር ከሁለተኛው ዙር የአውሮፓ ኅብረት ሲቪል ሶሳይቲ ፈንድ II ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ በደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል ሐዋሳ፣ በኦሮሚያ ክልል አዳማ፣ በአማራ ክልል ባህር ዳር እንዲሁም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሦሳ የከተማ እና የገጠር ቀበሌዎች የሚገኙ የማኅበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች የእውቀት እና ክህሎት ሥልጠና ሰጥቷል፡፡ ማኅበሩ ሥልጠናውን ከመስጠቱ ቀደም ብሎ በአራቱም ክልሎች የፍ/ቤቶቹን የእውቀት፣ የክህሎት፣ የተቋም ክፍተቶች የዳሰሳ ጥናት በማከናወን፣ የጥናቱ ግኝቶች ትክክለኝነት ማረጋገጫ አውደጥናት በማካሄድ እንዲሁም የየክልሎችን ዳኞች የአሠልጣኞች ሥልጠና መስጠቱ የሚታወስ ነው፡፡ ማኅበሩ ለማኅበራዊ ፍ/ቤት ዳኞች ሥልጠና በሚሰጥበት ጊዜ ብዙኃኑ የሥልጠናው ተሳታፊዎች በየክልሎቻቸው የማ/ፍ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ መሠረት የተሰጣቸውን ሥልጣን ግንዛቤያቸው ዝቅተኛ እንደነበር እና በአብዛኛዎቹ ማኅበራዊ ፍ/ቤቶች የማቋቋሚያ አዋጅ እንደሌላቸው ከማመልከታቸውም በላይ ሠልጣኞቹ በተለያዩ ዙሮች በተሰጡ የ3 ቀናት ሥልጠና ወደ 270 የሚጠጉ ሰልጣኞች የተሳተፉ ሲሆኑ በተግባር የሚገጥማቸውን ችግር ለመፍታት አጋዥ መሆኑን በመግለጽ ማኅበሩን እና የEU-CSF IIን አመስግነዋል፡፡

   DSC0606     DSC 0034 DSC0667     DSC 0210

PUBLICATION

 

 

 

 

 

 

EVENTS

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5